Čo je mitigácia a prečo je klimatická zmena postrachom?

Klimatická zmena, resp. klimatická kríza je téma, ktorá sa v médiách objavuje stále častejšie. Správy informujú o hrozbách ako neustále sa zhoršujúca uhlíková stopa, či silnejúci skleníkový efekt. Aj klimatický samit …

Klimatické zmeny: Čo hrozí budúcim generáciám?

Klimatické zmeny spôsobené globálnym otepľovaním a ľudskou nedbanlivosťou sú čoraz výraznejšie. Čomu budú musieť čeliť budúce generácie? Môžeme nelichotivé vyhliadky ešte zmeniť?  Zmena klímy ovplyvňuje ľudí aj prírodné ekosystémy na …