Vláda schválila zákaz držby tigrov, medveďov a primátov v súkromných chovoch

Vláda schválila zákaz držby tigrov a iných mačkovitých šeliem, ako aj medveďov a primátov v súkromných chovoch. Cieľom legislatívnej zmeny je predchádzať prenikaniu odchovaných zvierat a produktov z nich do nelegálneho obchodu najmä s mačkovitými šelmami, ktorým v dôsledku takéhoto obchodovania hrozí vo voľnej prírode vyhubenie.

Novela zákona o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi (tzv. zákon CITES) zároveň posilňuje kompetencie štátnych úradov – Slovenskej inšpekcie životného prostredia a okresných úradov, pri výkone štátneho dozoru.

Novela zákona CITES rieši mačkovité šelmy – tigre, leopardy, levy, rysy, pumy, medvede a primáty – napríklad tamaríny, kosmáče, levíky či lemury. Konkrétne ide o živočíchy rodu Panthera, Neofelis, Lynx, Acinonyx a Puma a ich krížencov, zvieratá z čeľade medveďovité (Ursidae) a exemplároch z radu primáty (Primates). Návrh účinnosti legislatívy je 1. január 2022.

Zákaz sa nevzťahuje na exempláre držané pred nadobudnutím účinnosti tohto zákazu (na dožitie), exemplárov chovaných v zariadeniach, ktorých cieľom je ochrana, zachovanie a záchrana populácie daných druhov vo voľnej prírode (napr. licencované zoologické záhrady alebo chovné stanice a rehabilitačné stanice pôvodných druhov živočíchov, či záchytné strediská alebo exemplárov držaných v zariadeniach na účely podľa veterinárnych predpisov).

V novele zákona je prechodné ustanovenie, podľa ktorého sa zákaz držby nebude vzťahovať aj na zvieratá, nadobudnuté vlastným odchovom od 1. januára 2022 do 30. júna 2022.

Zdroj: TS/MŽP


Páči sa vám, čo píšeme?

Podporiť našu prácu môžete zaslaním SMS, viac sa dozviete v časti O nás.
Odporučte článok známym alebo nás sledujte na našich sociálnych sieťach.
Facebook NašeBio&Eko
Instagram @nasebioeko
Nezabudnite sa prihlásiť pre odber nášho newslettra v pätičke stránky, aby vám neunikli žiadne novinky.